Vonur

z Databáze Multiversa
Modrý, učí Čaje Kulua zacházet s dimenzotranzičním pohonem.