Virt

z Databáze Multiversa
nejvyšší diktátor Tefrodů.