Foley, Vince

(přesměrováno z: Vince Foley)
z Databáze Multiversa
plukovník, pobočník Reginalda Bulla, byl se svou hubenou postavou a protáhlým obličejem typickou ukázkou toho, čemu vojáci říkají kancelářská krysa