Terkal

z Databáze Multiversa
planeta, Obyvatelé Terkalu se mezi sebou dorozumívají hrdelními zvuky a když mluví interkosmem, zní jejich hlas jako příjemný zpěv. Přitažlivost 0,68 g.