Spectorsky, Tomcho

z Databáze Multiversa
doktor, člen posádky EX-3333. Antropolog.