Snider, Spic

z Databáze Multiversa
poručík, člen posádky CRESTU III. Zaměřovač. Nar. r. 3655. Stal se důstojníkem, protože to jeho rodina od něho očekávala. Byl víc než o hlavu větší než Crad, byl hubený a svalnatý.