Smith (entita)

bytost, kterou potkal Redhorse v arzenálu Strážců času. Podobal se položenému sudu - byl čtyři metry široký, ale pouze půldruhého metru vysoký. Na spodní části těla má osm párů křivých nohou, v horní třetině pak šestnáct paží zakončených rukama s osmi prsty. Smith musel pocházet z planety s velkou hmotností. Nízká inteligence. V horní polovině těla má kožený vak, který naplňoval vzduchem a který mohl v okamžiku vyprázdnit. Vydává při tom zvuk, připomínající vrzání starých dveří. Těmito zvuky se domlouvá se sobě podobnými. Co a jak jedl se nedalo poznat. Stará se se svými druhy o čistotu v arzenálu Strážců času.
Aktuální data:
20.1.2022
1565 před NGL
1. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459599.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál