Sharet, Hakkaz

z Databáze Multiversa
velitel gurradských stráží.