Regothar

z Databáze Multiversa
starý Lemur, zosnoval útok na Ichtraca.