Rabkob, Krumar

z Databáze Multiversa
hlavní rozvodný Rumalu. Velký rozložitý muž. Jako všichni Rumalané měl přimhouřené oči a vrásčitou kůži. Zodpovídá za rozvod energie. Hlavní rozvodný byla nejvyšší hodnost, která na Rumalu existovala.