Pergal II

z Databáze Multiversa
Astronomická data:
Pořadí od hvězdy:2
Soustava:Pergal
Obyvatelé planety:
Pergalci

Osídlena inteligentními bytostmi.

Leží 50 000 Ly od Hiesseho shluku.