Pergal II

Astronomická data:
Pořadí od hvězdy:2
Soustava:Pergal
Obyvatelé planety:
Pergalci

Osídlena inteligentními bytostmi.

Leží 50 000 Ly od Hiesseho shluku.

Aktuální data:
1.7.2022
1565 před NGL
25. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459761.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál