Oppelt

z Databáze Multiversa
seržant, člen posádky lodi PLOPHEIA. Má na starosti sklad s výbavou.