Oengas

z Databáze Multiversa
poručík, podřízený Minha Haa.