Nosinsky, Conrad

z Databáze Multiversa
Výskyt postavy v seriálu:
Výskyt v sérii Perry Rhodan:PR 201: Hvězdná stanice - nicota
graf výskytu postavy v seriálu

poručík, člen posádky CREST II.