Nexové

z Databáze Multiversa
forma existence z kontinua, které bychom nejspíš označili jako nadparaprostor nebo superhyperprostor. Pouze hmotná projekce z nadparaprostoru. Nemohou opustit své kontinuum, rozhodně ne bez ochranného pole, které by zabránilo jakémukoliv kontaktu.