Návrat

z Databáze Multiversa
planeta ve středu Mléčné dráhy, na které přistála posádky CRESTU IV vracející se ve dvou halutských lodích z M-87.