Misko, Fran

z Databáze Multiversa
strážný na ANDROTESTU I.