Massow

z Databáze Multiversa
technik, člen posádky GENERÁLA DERINGHOUSE, člen výsadku na Barkon. Zemřel na eruptivní mor na Barkonu.