Lukens

z Databáze Multiversa
poručík. Člen posádky GENERÁLA DERINGHOUSE. Navigátor a zaměřovač.