Laan Tukesku

z Databáze Multiversa
plukovník solární flotily a pověřenec tajné služby pro výzkum nové zbraně. Měl vzdělání vojáka i vědce a dovedl spojit praktické požadavky vojska s nároky výzkumníků. Kapitán RAVANY.