Kurdson, Almar

vynikající průzkumník, který byl zajat Akonany, ale uprchl z nejpřísněji střeženého tábora a dodal velitelství solární flotily informace, které nakonec boj rozhodly. Je tvůrcem programů robotů na AN-DROTESTU II. Byla to ironie osudu, protože sám byl po svém útěku na zcela nevhodné lodi natolik fyzicky zbědován, že zachránit se ho podařilo pouze díky vynikající práci biotechniků, kteří mu nahradily zpřelámané kosti, popálenou kůži i leckterý orgán, takže je vlastně napůl umělý. Člen posádky ANDROTESTU II.
Aktuální data:
16.9.2021
1566 před NGL
3. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459473.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!