Kowski, Jan

z Databáze Multiversa
člen posádky KFD-4, letící z Malého Magellanova mračna k Zemi. Fyzik.