Kowski, Jan

člen posádky KFD-4, letící z Malého Magellanova mračna k Zemi. Fyzik.
Aktuální data:
16.9.2021
1566 před NGL
3. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459473.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!