Konkam

z Databáze Multiversa
poručík, člen posádky ORINOKA, velitel korvety, KO-5.