Kataora

z Databáze Multiversa
důlní planeta, řídce osídlená, pouze několika tucty milionů lidí, kteří se většinou zabývali obděláváním polí a chovem dobytka. Objem zemědělské výroby byl dostatečně vysoký, aby zdejší obyvatelé měli dost pro sebe a mohli ještě exportovat na ostatní světy. Obsazena Tolkandy.