Kataora

důlní planeta, řídce osídlená, pouze několika tucty milionů lidí, kteří se většinou zabývali obděláváním polí a chovem dobytka. Objem zemědělské výroby byl dostatečně vysoký, aby zdejší obyvatelé měli dost pro sebe a mohli ještě exportovat na ostatní světy. Obsazena Tolkandy.
Aktuální data:
1.7.2022
1565 před NGL
25. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459761.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál