Jonathan

z Databáze Multiversa
vznikl zhmotněním hyperenergie.