Jark

z Databáze Multiversa
člen posádky lodi FRANCIS DRAKE, polointeligentní červ z planety Ojtray. Dva metry dlouhý obří exemplář svého druhu se třemi žlutými skokovými prstenci na spodní části jeho těla o průměru třiceti centimetrů.