Kowski, Jan

(přesměrováno z: Jan Kowski)
z Databáze Multiversa
člen posádky KFD-4, letící z Malého Magellanova mračna k Zemi. Fyzik.