Holger

z Databáze Multiversa
major, člen posádky WASHINGTONU, velí výsadku na Pigellu.