Herrodština

z Databáze Multiversa
spisovný jazyk Herreachů. Nemluví se s ním všude na Trokanu, ale všichni Herreachové mu rozumějí.