Haneman

z Databáze Multiversa
unesen Tefrody na History. Voják z Emerichova oddílu