Menu
Astronomická data:
Galaxie:Mléčná dráha
Poloha soustavy:(456 - 609 Ly od Země)
Patří k nejstarším koloniím Země.