Geoffrey

z Databáze Multiversa
nadporučík, první důstojník DUDETU. Podsaditý chlap s brunátným obličejem.