Emerich, Günter

z Databáze Multiversa
unesen Tefrody na History. Poručík Wehrmachtu, Poslední významná vzpomínka: tisíc devět set čtyřicet čtyři. Ústup z Východní fronty - z Ruska.