Menu
Řetěz kosmických základen, zřízených k pozorování impéria Bluesanů ve východním sektoru Galaxie (East Side Station). Hlásky jsou ještě doplněny pořadovými čísly, jako u ESS-1, kterou už známe