Dreysing

z Databáze Multiversa
poručík, podřízený Mercanta.