Dormer

z Databáze Multiversa
poručík, člen posádky GENERÁLA DERINGHOUSE, pravděpodobně zaměřovač.