Deltar

z Databáze Multiversa
Tefrod, zajatý Bullym na Barkonu, měl vyšší hodnost. Byl něco jako šéf vědeckého týmu. Zabit na útěku.