Defin, Harl

Siganec, major, specialista USO. Jediný příslušník svého národa, který má parapsychickou schopnost. „Pocitový technik". Definovo nadání označili pojmem „simultánní emoční a reflexivní transmise". Z toho pak pocházela zkratka sert. Nikdo kromě majora Harl Defina nebyl schopný za pomoci technicky dokonale provedené snímací přilby přenést příkazy svého mozku k pohybové mechanice tak, že reagovala stejně rychle, jak by reagoval sám Defin. Měřil 16,43 centimetry, bylo mu sto třicet let a vážil 809,14 gramu, na planetě Siga mu říkali „Osamělý". Člen týmu Thunderbolt, pracuje na paladinovi, který má podobu Haluťana.
Aktuální data:
20.1.2022
1565 před NGL
1. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459599.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál