Chron

Sluneční inženýr, říkají mu Starý. Pamatuje příchod cizinců z jiné galaxie, první kontakty. Sám se podílel na budování prvního transmiteru pro ně. Bylo mu více než padesát tisíc let.
Aktuální data:
22.6.2021
1566 před NGL
2. Tedar 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459387.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!