Brumba

z Databáze Multiversa
Dumfri, stráží dům Agena Trumba.