Boulova soustava

z Databáze Multiversa
soustava slunce Boul. Tvoří ji pět planet s nesmírně komplikovanými oběžnými dráhami. Dvě planety na své pouti prolétávají mezi oběma slunci. Jsou to vyprahlé pouštní světy. Zbývající tři obíhají svá slunce po širokých elipsovitých drahách. Třetí planeta Boultat. Soustava se nachází v jednom z jižních ramen spirálovité mlhoviny. V tomto rameni existuje jakési separátní centrum s velkou hustotou hvězd, která je srovnatelná pouze s hustotou hvězd ve skutečném středu Magellanových mračen.