Boulova soustava

soustava slunce Boul. Tvoří ji pět planet s nesmírně komplikovanými oběžnými dráhami. Dvě planety na své pouti prolétávají mezi oběma slunci. Jsou to vyprahlé pouštní světy. Zbývající tři obíhají svá slunce po širokých elipsovitých drahách. Třetí planeta Boultat. Soustava se nachází v jednom z jižních ramen spirálovité mlhoviny. V tomto rameni existuje jakési separátní centrum s velkou hustotou hvězd, která je srovnatelná pouze s hustotou hvězd ve skutečném středu Magellanových mračen.
Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál