Borkmann, Jens

seržant, člen posádky IMPERÁTORA a KI-33. Pocházel z planety Faun, ačkoli vypadal jako Pozemšťan. Kromě Tratla a Baroona byl jediný, kdo dovedl s Korvetou manévrovat. Byl ještě velmi mladý.
Aktuální data:
22.9.2021
1566 před NGL
8. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459479.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!