Ainsley

z Databáze Multiversa
poručík, člen posádky CRES-TU IV, člen výsadku na Zootkon.