AKIRI

z Databáze Multiversa
křižník solární flotily. Zničen Akonany.