100 000 až 50 000 př.n.l.

70‘000 let před Kristem

Haluťané: národ Skoarů začíná s genetickými pokusy na členech svého národa. Vznikají Bestie (předkové Haluťanů) (PR 342)

Haluťané: Bestie se obrátí proti Skoarům. Národy M-87 zatlačí Bestie zpět (PR 342)

51‘988 let před Kristem

Cappinové: Zkáza časoběžců (Zlaté vřeteno) kvůli terranským cestovatelům v čase. Boj proti Präbiosům. 1. cesta časem - 2. zastávka z roku 3433 (PR 425)

Paramagové: Kosmická loď Paramagů objevuje na Zeutu PEW-kov. Loď se vrací zpět do domovského systému. Aby mohli odvézt PEW-kov ze Zeutu, přestaví Paramagové obrovský meteorit na kosmickou loď - doba stavby asi 100 let (PR 593)

Paramagové: Terranští cestovatelé časem (z roku 3444) zmanipulují cílová data meteoritské lodi tak, že cílem není plánovaná sluneční soustava, ale planeta Asporc. Meteoritská loď Paramagů ztroskotá na Asporcu (PR 593)

Haluťané: druhý útok Bestií na M-87 je odražen (PR 342)

Haluťané: Bestie se dozvědí, že Skoarové plánují pomocí cesty časem zabránit jejich vzniku. Poté vytvoří Časovou policii, která zachytí jakoukoliv změnu ve struktuře času a neúprosně jí potrestá

50‘088 let před Kristem

Lemurští vědci se stáhnou na zpět na planetu Scimor v Mléčné dráze (PR 380)

kvůli časovému experimentu Lemurů dojde k válce s Haluťany (potomci Bestií) (PR 264, PR 380, PR 424)

s pomocí Slunečních inženýrů postaví Lemurové transmiter, aby evakuovali Lemury z Mléčné dráhy do Andromedy (PR 264, PR 424)

kvůli pronikání Lemurů do Andromedy jsou Maahkové vyháněni. Vybudováním kosmických stanic se Maahkům podaří utéct do Mléčné dráhy a tam se usídlit (PR 292)

dva poslední Strážci světla bojují proti do Andromedy proniknuvším Lemurům - zemřou. Jejich syn Tengri Lethos se ukládá do hlubokého spánku.

Lemurové, kteří zůstali v Mléčné dráze, se stali praotci Akonanů, Vincranerů (Provconova pěst) a Terranců

Aktuální data:
27.11.2021
1566 před NGL
28. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459545.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!