1283 - 1287 NGL

4870 = 1283 NGL

1283 NGL

12. dubna

Sennrath se vysloví v denních komentářích o souvislosti mezi sněním a vývojem charakteru (PR 2009)


Topsidský svaz Enshgerd-Ahk, říše Trukrek-Hun a aliance Guraagkor-Gmen se spojí do jediné topsidské říše, která obsahuje 24 planet ve 13 systémech. Xerkran-Par se stává gouberneurem z Topsidu (PR 2002, PR 2003)

Na Lepsu narozen Rune Karuga (monochromní mutant, intuitant) (PR 2023)

Na Marbonu narozen Ian Matzwyn (monochromní mutant, energetik) (PR 2021)

Narozen Hugh Prosant (monochromní mutant, empat) (PR 2001)

1284 NGL

7. června

Sennrath projeví v denních komentářích kritiku současnosti a přebírání zodpovědnosti (PR 2009)


Camelot: je chycen zdivočelý mladý Blusean. Později přijme jméno John Phoenix (PR 1812)

Joaquin přestává hrát fotbal; Falo Gause pokračuje zarputile dál (PR 2020)

1285 NGL

14. března

Narozena Gwen Ondoleyt (monochromní mutantka, telepatka) (PR 2021)

květen

Na Lafayette se připojí Pepe k obyvatelům Camp Mirage (PR 1808)

2. října

Na Yorname narozen Trim Marath (monochromní mutant, psionický cítič) (PR 2001)

konec roku

Steph Le Nievand je jako kontaktní důstojník SPL přeložen na PAPERMOON Cistolo Khana (PR 1986)


Kolaans Heingh diriguje v Music-Hall Singh Boncardovu klasickou Galaktickou symphonii (PR 1986)

Na Lepsu narozen Yonder K'rigan (monochromní mutant, telekinet) (PR 2022)

1286 NGL

22. října

12 arkonidských lodí přepadne hornický asteroid Gruvtav. Nově aktivovaný GILGAMEŠ provede osvobození (PR 1800)


Gucky navštěvuje Icho Tolota na Halutu (PR 1818)

1287 NGL

Zastupující ředitel ministerstva pro rozvojovou pomoc Samuel Elmsworth nahromadí na BÁZI hrací dluh 300 milionů galaxů. Supertěžký Monjacza ho dostane pod tlak (PR 1828)

srpen

Agentka SPL Clara (Rebekka DeMonnová) šetří sebevraždu Samuela Elmswortha, potká přitom Buddy Enceladyho a informuje Giu de Moleon o souvislostech mezi sebevraždou Samuela Elmswortha a supertěžkým Monjaczou (PR 1828)


Pokus o průlom s pomocí ASP-sondy na Trokan selže (PR 1800)

Na Trokanu vzniká inteligence (PR 1801)

Na Trokanu vznikají první města (PR 1800)

Žurnalistka Katie Joanne je akreditována pro Mimas (PR 1807)

Pře mezi Katie Joanne a redaktorem SolTelu Cruno DeFaasem (PR 1806)

Aktuální data:
17.5.2022
1565 před NGL
23. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459716.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál