1270 - 1279 NGL

4857 = 1270 NGL

1270 NGL

Interpret kontracomputeru Gernot Blume vstupuje do projektu Camelot (PR 1800)

Implantátní chirurg Julio Mangana vstupuje do projektu Camelot (PR 1800)

Joseph Broussard se po uzdravení vrací zpět na Lafayette (PR 1808)

Noviel Residor je propuštěn jako zdravý, udává se ovšem, že nemůže už nikdy pociťovat žádné pocity (PR 1936)

Homer G. Adams aktivuje Quintovo centrum jako kontaktní bod své organizace Taxit (PR 2012)

1271 NGL

Plantagoo: po jejím dokončení je druhá Heliotská tvrz odvezena Nonggy (PR 1853)

1272 NGL

leden

Kraschyn se stává Has'athorem (Jednoslunečním nositelem). Bostich podporuje jeho kariéru (PR 2028)


Explorerská loď LSP přilétá do systému Ceres; bezpečnostní systémy Camelotu zabrání pomocí kamufláže objevení projektu (PR 1812)

Luca Burichten a Sega Noduck jsou školeni jako hypertropoví technici (PRST 1)

Agent SPL Sholter Roog prožije nešťastnou aféru se Stereou Blues, kvůli čemuž se stává násilnickým a zahořklým (PRST 1)

1273 NGL

13. března

Astrofyzik Vincent Garron odlétá se space-jetem k vesmírné stanici LYRA-PRS-14 (Moulder Bart) kvůli měření kataklaysmických proměn Opus Delta; loď narazí hyperprostorového zlomu způsobeného novou. Jeho dva kolegové, mezi nimi Brandon Garfield, jsou zabiti, on sám je těžce zraněn. Podle instrukcí medika Lancelota Barnigga jsou obě mrtvoly odvezeny na Tahun. Z LYRA-PRS-14 je zachyceno nouzové volání. Když tam Barnigg dorazí, je celá posádka (28 lidí) mrtvá. Garron je jediným pozůstalým (PR 1936, PR 2004, PR 2021)

duben

Garron je identifikován jako původce masakru na LYRA-PRS-14 a jako mikrofrekvencer a sugestor. Uprchne s medolodí ADIA na Mimas, zabije posádku a teleportuje na porvch měsíce. Počet jeho obětí se zvýší na 717. První poukazy na hypermocnost, které slouží, jsou získány ze zbytků paměti Dagoberty Hubnyk (PR 1936)

4. května

Barnigg se dává k dispozici jako návnada. Garron ho zabije spolu se 125 dalšími lidmi, je zatčen ale agenty SPL (PR 1936)


Narozen Linus Roppor (monochromní mutant, telekinet) (PR 2001)

Narozen Röner Wehr (PR 2011)

1274 NGL

Narozen Bailey Iharte (monochromní mutant, telepat) (PR 2022)

Narozen Startac Schroeder (monochromní mutant, teleporter, zaměřovač) (PR 2001, PR 2021)

1275 NGL

Terranští a gatasští prospektoři objeví naleziště howalgonia na Gondervocku (Vock). Těžba se stává diplomatickým tématem mezi LSP a Gatasany (PRST 1)

Narozena Ofra Dahazy (monochromní mutantka, slídička) (PR 2021)

Na Sandrocku (Starka) narozena Clayra Ruschkin (monochromní mutantka, slabá telepatka) (PR 2022)

1276 NGL

Na Trokanu se tvoří býložravci a šelmy (PR 1801)

2. března

Na Zemi narozen Falo Gause (monochromní mutant, slabý telekinet) (PR 2020)


Narozen Dath Linco (PR 2020)

1278 NGL

30. března

Arto Bonning narozen v Orbaně na Lepsu (PR 2012)

13. června

Tuyula Azyk (psionická konvertorka) narozena na gataském světě Nyveloe (PR 1936, PR 2004)


Medros Eavan podlehne Paole Daschmagan, která se stává První Pozemšťankou. LSP zmírní svůj vněpolitický kurz (PR 1800)

Georg Zavass je kvůli neprůhledným obchodům poslán jako planetární správce na Lafayette (PR 1808)

Philantropus Agorar je naverbován IPRASOU (PR 1809)

Narozen Alfred Degrees (monochromní mutant, teleporter) (PR 2001)

Narozen Jomie Schirmer, syn Lucie Schirmer a Nicolose Gmoketta (PRST 1)

1279 NGL

Linguidové vytvoří mírovou flotilu, ke které se přidá sto lodí různých národů. Flotilní velitelka Křišťálového impéria Gerine na ní odmítne střílet, je obžalována a odsouzena k smrti. Komando organizace IPRASA pod vedením Atlana jí osvobodí; přidá se k jeho organizaci (PR 1809, PR 2024)

Fee Kellind se poprvé uchází o přeložení z vnitřního provozu SPL do štábu agentů (PRST 1)

Narozen Goa Zefferphaun (monochromní mutant, sugestor) (PR 2002)

Aktuální data:
1.8.2021
1566 před NGL
36. Tedar 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459427.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!