750 - 799 NGL

4337 = 750 NGL

750 NGL

40‘000 Haluťanů v moci puzení je na cestě k Maffei I (PR 1467)

763 NGL

Ophaler Lava Aag (posel ESTARTU) vybuduje Estartický dóm (PR 1575)

Narozen Topsider Sysu-Mat (PR 1424)

764 NGL

Haluťané Gar Gor a Xtare Klomat přilétají k Sigan-Dor a dozvídají se o místě pobytu Centrální plazmy. Haluťané Asfath Tasag se pokouší rádiově zavolat centrální plazmu a na oplátku jí přimět ke spolupráci (PR 1467)

765 NGL

Centrální plazma prchá z Rijaalu na Dongan (PR 1467)

Na Phendegu je zmírněn zákon týkající se dopravy (PR 1431)

766 NGL

Haluťané se stěhují z Halutokoor na Rijaal (PR 1467)

793 NGL

Cordy Flash zničí polární laboratoř Arasů na Size. Potom se Gladoristé postaví proti hnutí odporu. Donan Cruish prchne ze Sigy a připojí se k WIDDERU (PR 1479)

798 NGL

Endehar Roff/Simedon Myrrhen začíná s podporou NATHANA projektovat Humanidrom (PR 1431)

Aktuální data:
25.9.2021
1566 před NGL
10. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459482.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!