3453

Chenia Ruthven spáchá třetí pokus o vraždu, který je zmařen lékařem Tanisem Clokem, který toho má už dost. Tence Apry vyslechne na Zirkonu náhodou spiknutí, které se koncentruje na Proxima Carvadine II. Tanis Cloke a Veen Condar se rozhodnou, Chenii Ruthven do případu zasvětit. Kruh podezření se na Proximě zúží na tři osoby. Jeden uteče, druhý, Silvo Fornerod, je zatčen a ukáže se být nevinný. Chenia Ruthven, jíž se vrátila vůle do života, usvědčí Atena Shendeho (T 132)

Na palubě VIRGO BETA zažije Vymur Alsaya test deformátoru hyperpolí Oklose Shubana. Poznává Saphira Codalska. Hyam Borjar, Yegir True a Shuban chtějí unést Měsíc a prostřednictvím nahrazení Bullyho androidem prosazovat svoje požadavky. Alsaya, Anson Argyris / Vatecha Okzech, Bully a Alice Sharkey dorazí na palubu MARCO POLA a zabrání atentátu (T 140)

Mylan Khorsov, profesor lemurských dějin na univerzitě Terranie, objeví lemurskou stanici. Krátce na to umírá; jeho odkaz přejde podle závěti na synovce Vymura Alsaye (T 148)

Alsaya najde lemurskou stanici a objeví tam bývalou asistentku svého strýce Verenu Schakaize, která ho informuje o budoucí expedici na Glymor s MIREILLE. Mark Richter začne zkoumat lemurské zařízení (T 148)

Alsaya dostane od Reginalda Bull souhlas se zkoumáním Glymore. Společně s Schakize přejde na palubu MIREILLE. Další členové expedice jsou Omar Ben Said, Holy Caprice, Pierre Chableau a Idris Rabbani. Na Glymoru objeví expedice bohyni Shikorem (Rhumikron). Caprice alias Holy Chableau vyženou Hung Gol-Tsena a Alsayu na Mmoram, mimouniversální planetu, na které žijí potomci mnoha obyvatel Glymore, kteří spolu válčí. Alsayovi se podaří přimět mužský protějšek Glymorského Rhumikrona ke zpětnému transportu jeho a Hung Gol-Tsena. Chableau je překonán, Holy naprogramuje Rhumikron na ireverzibilní deaktivaci (T 148)

Childonganské slunce Bekkar zmizí na pět minut; výsledkem je 50‘000 mrtvých a 400‘000 zraněných. Rhodan pošle Dantona a Guckyho s MAGELLAN (Linn Crannok) do akce. Objeví dvanáct příslušníků Brain-Brotherhood (mezi nimi i Roby Tullmana), propustí je ale, když Gucky dokáže jejich nevinu. Gucky objeví příčinu (časový experiment Woolsaanerů, praobyvatel Childongy před asi 100‘000 let) a sabotuje jejich pokusy. Počátek mileneckého vztahu mezi Dantonem a Fionou Yaronak (T 167)

Danton a Fiona odletí s CARLOTTA (Rock Vartaly) na prázdniny na Windsor. Po sebevražedném útoku Trilbyů je CARLOTTA opět uvedena do provozu, není ale schopna lineárního letu. Krátce na to je zachyceno volání o pomoc ze sousedního systému. Když se CARLOTTA přiblíží k této planetě, zmizí radistka Elma Bandor. Při průzkumu asteroidu Ghostbaby je Fiona na Dryworld/Tengolv do přežívací stanice Rukal a stejně jako Elma Bandor zdvojena. Danton a skupina z CARLOTTY tam dorazí, osvobodí Elmu a Fionu a zničí chirurgické zařízení a roboty stanice. Když jim chce centrální mozek stanice zabránit v cestě, přesvědčí ho Danton o tom, že jsou potomci Lemurů (T 189)

Bully nechá v Breslauerovi vymazat Asimovské robotské zákony; robot je naprogramován tak, aby přijímal jen Bullyho rozkazy (PR 977)

Aktuální data:
19.10.2021
1566 před NGL
31. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459506.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!