3390 - 3399

3390

Loď Carsualského svazku přistane na Tonga-Tonga a agituje za vstoupení do Svazku. Rhodan, Bully a Gucky odlétají s TRIESTE na Tonga-Tonga; Gucky hraje strašidlo z bažin a zažene Carsualce (J1/Darlton)

Loď SGU přistane na Kondoris VII. Gucky a Bully intervenují (J1/Darlton)

kolem 3390

Ve vládě Perryho Rhodana dochází k prvním politickým nepokojům, které se v následujících letech neustále objevují (PR 625)

3391

Na základě budoucího návratu Roje začínají Manipové s prvními změnami gravitační konstanty v galaxii. Kvůli tomu v následujících desetiletích vzniknou dva miliony Homo Superior (PR 525)

Narozen Dereg Aragon (PR 573)

Narozen Fabulus (T 101)

Narozen Donald Freyer (PR 684, L2-I)

Narozen Akonan Falgur tan Gromand (PR 508)

Narozen Ataro Kasumi (L2-I)

Narozen Pradin Lützow (PR 470)

Narozen Staebler Beer (PR 401)

Narozen Serkano Stehmer (PR 509)

3392

Narozen Holtogan Loga (PR 525)

Narozena Stace Maccabor (T 208)

Narozen Vyrner Rustage (PR 508)

Na Size narozena Cludie Sanfro (PR 913)

Na Zemi narozen Makol Subate (PR 643)

3393 Oliver Totti buduje na Merkuru stanici M-I-C; vyvine se z ní ráj gastronomů a dostane jméno Rathskeller (PR 563)

Malá kosmická loď nouzově přistane na "Ráji svobodných". Outsiderové jí dobudou a stanou se tak pro ostatní obyvatele nedobytní (T 118)

Gruelfin: Taškar Mimasbeš začíná pěstovat androida, který má nahradit Ovarona (PR 487)

25. března

Narozen Cliff Nordberg (PR 420)

4. srpna

Na Zemi narozen Niko Sikoleinen (T 248)

Narozen Tefra, později Berskin (PR 430)

Narozen Juan Mellone-Grazia (PR 407)

3394

Je dokončen android Fenarol, dvojník Ovarona (PR 487)

Munisho Aerce spolupracuje krátce s Afrigo (PR 570)

Narozen Tence Apry (T 132)

Narozen Skörld Arlson (L2-I)

Narozena Tia Hon-Tse (PR 641)

Narozen Stan Orrmy (T 376)

3395

Rodinná loď Derbolava de Grazie je zničena renegáty. Pray Butseh zachrání de Graziovi život (PR 407)

Na Khusalu objevuje Rhodan poslední Khusalce. Vstoupí s ním do symbiózy a nazve ho Whisper (T 76)

Narozen Greg Adamov (L2-I)

Narozen Ben Cachras (T 73)

Narozen Tynor Ferkun (L2-I)

Narozen Lerg Mopron (PR 666)

asi 3395

Eastside: Bluesanská válka začíná pozvolně polevovat. Mocnými národy jsou Gatasané, Apasové a Qantarové (T 105)

3396

Derbolav de Grazia začíná pečovat o svého dědečka (PR 407)

Neuffun: filozof a zakladatel kolonie Frzhdenko vyleze v opilosti na sklaní stěnu a zřítí se (T 139)

Narozen Gerald (T 101)

Narozena Čuiyn Hay (L2-I)

Narozen Chirkio Rakkells (PR 576)

3397

Liefen Haicarter vstupuje do USO (PR 638)

Narozen Deagan (T 170)

Narozena Penka Manishe (PR 453)

3398

únor

Waringer objevuje komplex se strojem času na Strangeru (Far-off IV). Při přesunu transmiterem z Olympu na Stranger jsou Rhodan s Whisperem, Daugholer Sir Richard a Bully přesunuti jeden milion let do budoucnosti. Rhodan, Whisper a Bully se setkají s Budovateli času a uprchnou zpět do své doby; Sir Richard zůstane (T 76)

Ture Paracelsus přebírá velení nad MINHAU-VI (T 221)

3399

Efrem Marabor vstupuje do Solární flotily (PR 673)

Při akci utrpí Scitt těžké zranění; je odvezen k Arasovi Jannsanovi, který se o něj následujících dvanáct měsíců stará. (T 316)

Při průzkumu na Monyny-Tanta zemře Sybo-Le a Olcum v pasti agentů SGU (T 316)

Narozen Rimano Betschul (PR 460)

Narozen Mentro Kosum (PR 542, PR 701)

Narozen Meneshe Kuruzin (L2-I)

Aktuální data:
23.9.2021
1566 před NGL
9. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459480.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!